SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Školenia

Január 2020

Opakovacie školenie, prípad. AOP pre * obsluhu stavebných strojov


23. január 2020

Aktualizačná odborná príprava pre * kuričov


29. január 2020

Základný kurz pre obsluhu kotlov/kuriči


28 - 29. január 2020

Opakovacie školenie, prípadne AOP pre viazačov bremien


31. január 2020

Február 2020

Základný kurz pre získanie odbor. Spôs. pre elektrotechnikov, práce na el. zariad.


3 - 5. február 2020

Opakovacie školenie, prípadne AOP pre obsluhu motorových vozíkov


12. február  2020

Bezpečnostné a súvisiace predpisy pre prácu vo výške bez použ. horolez.techniky


17. február  2020

Opakovacie školenie, prípadne AOP pre lešenárov


18. február  2020

Základný kurz pre obsluhu stavebných strojov


19 – 21. február 2020

Marec 2020

Základný kurz pre obsluhu tlakových zariadení


5. marec 2020

Opakovacie školenie, príp. AOP pre * obsluhu plynových zariadení


11. marec 2020

Opakovacie školenie, prípadne AOP pre viazačov bremien


16. marec 2020

Základný kurz pre obsluhu zdvíhacích zariadení


18. marec 2020Harmonogram vzdelávacích aktivít:

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravu *

   

v zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.


Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !


Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.