SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Školenia

Október 2018

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu kotlov - kuriči


3. október 2018

Základný kurz pre obsluhu kotlov - kuriči


8 - 9. október 2018

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu motorových vozíkov, príp. OŠ


10. október 2018

Základný kurz pre viazačov bremien


23 - 25. október 2018

Základný kurz pre obsluhu plynových zariadení


25 - 26. október 2018

November 2018

Bezpečnostné a súv. predpisy pre prácu vo výške bez použ. horolez. techniky


6. november 2018

Opakovacie školenie pre obsluhu stavebných strojov , prípadne AOP


7. november 2018

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu kotlov - kuriči


14. november 2018

Základný kurz pre sam. Elektrotechnikov, riad.práce na elektr. zariadeniach


21 - 23. november 2018

 Základný kurz pre obsluhu kotlov - kuriči


28 - 29. november 2018

December 2018

Základný kurz pre obsluhu tlakových zariadení


3. december 2018

Opakovacie školenie pre lešenárov


6. december 2018

Opakovacie školenie pre obsluhu tlakových zariadení


10. december 2018

Opakovacie školenie pre viazačov bremien, prípadne AOP


12. december 2018

Základný kurz pre obsluhu zdvíhacích zariadení


18 - 19. december 2018

Harmonogram vzdelávacích aktivít:

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravu *

   

v zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.


Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !


Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.