SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Školenia

Október 2017

Základný kurz pre obsluhu kotolne - kurič


3-4 október 2017

Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov, riad. práce na elektr. zar.


6 október 2017

Školenie pre prácu vo výške bez použitia horolez. techniky


11 október 2017

Základný kurz pre obsluhu plynových zariadení


23-24 október 2017

Aktualizačná odborná príprava pre viazačov bremien


26 október 2017

November 2017

Opakovacie školenie pre obsluhu zdvíhacích zariadení


6 november 2017

Opakovacie školenie pre obsluhu motorových vozíkov - vysokozdvižných


8 november 2017

Základný kurz pre obsluhu kotolne - kurič


13-14 november 2017

Opakovacie školenie pre obsluhu stavebných strojov


21 november 2017

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu kotlov - kuriči


27 november 2017

December 2017

Základný kurz pre obsluhu tlakových zariadení


4 december 2017

Opakovacie školenie pre lešenárov


8 december 2017

Opakovacie školenie pre viazačov bremien


11 december 2017

Základný kurz pre sam. elektrotechnikov, riad. práce na elektr. zar.


18-20 december 2017


Harmonogram vzdelávacích aktivít:

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravu *

   

v zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.


Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !


Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.