SKA-vzdelávací servis, Košice  Zapísaný : ŽR- Okresného úradu Košice , odbor. živnostenského podnikania č. 804-2229
Designed by Georgyke. Copyright © 2012  SKA - vzdelávací servis  Všetky práva vyhradené.

Sledujte nás na Facebooku !

Vzdelávacie aktivity

Akreditačné oprávnenia

Harmonogram školení

SKA-vzdelávací servis

základné školenia pre získanie odborných spôsobilostí...


opakovacie školenia u odborných spôsobilostí ...


kurzy, vstupné, opakovacie školenia...

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov


Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových

Bližšia špecifikácia školení viď Harmonogram školení.Školenia

Január 2019

Opakovacie školenie pre viazačov bremien


11. január 2019

Aktualizačná odborná príprava pre kuričov


15. január 2019

Bezpeč. predpisy - Práca vo výške bez použitia horolezeckej techniky


23. január 2019
Február 2019

Opakovacie školenie pre obsluhu tlakových zariadení


1. február 2019

Opakovacie školenie, prípadne AOP pre obsluhu motorových vozíkov


6. február 2019

Základný kurz pre obsluhu kotlov/kurič


7 - 8. február 2019

Opakovacie školenie, prípadne AOP pre obsluhu stavebných strojov


12. február 2019

 Aktualizačná odborná príprava pre elektrotechnikov, práce na el. zariadeniach


15. február 2019

Marec 2019

Bezpeč. predpisy - Práca vo výške bez použitia horolezeckej techniky


4. marec 2018

Aktualizačná odborná príprava pre obsluhu plynových zariadení


11. marec 2018

Opakovacie školenie, prípadne AOP pre obsluhu viazačov bremien


14. marec 2018

Základný kurz pre obsluhu zdvíhacích zariadení


20. marec 2018
Harmonogram vzdelávacích aktivít:

Dovoľujeme  si Vás upozorniť na aktualizačnú odbornú prípravu *

   

v zmysle Zákona č 124/2006 Z.z. v znení neskor. predpisov § 16 odst 8 a odst. 11

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, osvedčenie alebo doklad je povinná každých päť rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu / AOP u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie v  preukaze, osvedčení, alebo doklade uvedie obdobie, v ktorom fyzická osoba absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.Nakoľko aktualizačná odborná príprava je 5 -ročná . V prípade, že  aktualizačnú odbornú prípravu / AOP /nebudú absolvovať ich doklady stratia platnosť.


Termíny pre vzdelávacie aktivity, ktoré sú už dohodnuté so stálymi klientmi  platia !


Iné  firmy,  ktoré by mali záujem realizovať vzdelávanie vo svojej firme, alebo v našich priestoroch pre väčší počet vlastných  účastníkov  prosíme konzultovať.